В БТПП се състоя КРЪГЛА МАСА, организирана от Съвета по иновации и развитие на технологиите (СИРТ) при БТПП на тема: „АКТУАЛНА СХЕМА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” по процедура на подбор на проекти: BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България”. Тя бе открита от главния секретар на БТПП г-н Васил Тодоров, а модерирана от доц.д-р Йосиф Аврамов, съпредседател на СИРТ и член на УС на БТПП.  

Основната презентация на Кръглата маса направи г-н Калин Маринов, зам.-главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” при Министерството на икономиката, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. Неговата презентация бе посветена на актуалната процедура по ОПИК: BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“, за която крайния срок за подаване на документи от бенефициентите е 28.04.2017 г. ТУК.

На събитието присъства изп. директор на Асоциацията клъстерите в България  и представители на повечето от най-големите български клъстери. В дискусията се включиха: Красимира Шиндерова, Български ИКТ клъстер; акад. Никола Съботинов, съпредседател на СИРТ и бивш председател на БАН, инж. Иван Желязков, член на Съвета на директорите на Централна енергоремонтна база и член на Клъстер по енергетика; Бойко Трендафилов, Бул Тех Силикон;  доц.Георги Райчевски от ГИС Трансфер център и др.

-

Новини от КЦЕПЛ

Иновационна Борса

Регистрация на проекти и организации.

 Вход / Регистрация

Информационен сайт

Съвет по иновации към Българска търговско-промишлена палата


Консултантски център за европейски програми "Люлин"


Център за технологичен трансфер към Съвета по иновации

БТПП

Българска Търговско Промишлена Палата

image

ВХОД

EEN

EEN logo