В БТПП се състоя Информационен ден, организиран от Съвета по иновации и развитие на технологиите (СИРТ) при БТПП и Банка ДСК на тема: Новите кредитни продукти на Банка ДСК за МСП и за бенефициенти от малкия и средния бизнес по европейски програми”. Информационният ден бе открит и модериран от доц.д-р Йосиф Аврамов, съпредседател на СИРТ и член на УС на БТПП.

Основните презентации бяха изнесени от Румяна Иванова, директор Дирекция „Малки и средни предприятия и агробизнес” в ЦУ на Банка ДСК, на теми:

  • БАНКА ДСК“ – партньор на бизнеса и земеделските производители в България;
  • Банка ДСК в подкрепа на малкия и среден бизнес чрез европейски и национални гаранционни схеми.

Eвгений Иванов, генерален мениджър на “Евроконсултантс България С.А” АД, изнесе експозе на тема „Възможности за финансиране на проекти на фирми по ЕСИФ през 2017 г.”

Към Информационния ден бе проявен голям интерес и той бе посетен от около 40 участници, предимно от средите на бизнеса, като банката също бе поканила свои клиенти и партньори. В дискусията се включиха: доц. Емил Влахов от Институт за физика на твърдото тяло при БАН, Георги Бахаров от фирма Дендрит. Доц. Георги Райчевски от ГИС Трансфер център отговори на въпрос относно ОП НОИР и др.

Новини от КЦЕПЛ

Иновационна Борса

Регистрация на проекти и организации.

 Вход / Регистрация

Информационен сайт

Съвет по иновации към Българска търговско-промишлена палата


Консултантски център за европейски програми "Люлин"


Център за технологичен трансфер към Съвета по иновации

БТПП

Българска Търговско Промишлена Палата

image

ВХОД

EEN

EEN logo