В БТПП се състоя кръгла маса „Върхови постижения в информационните и комуникационните технологии и борсова търговия с иновативни продукти в България” по инициатива на Съвета по иновации. Кръглата маса бе открита от доц.д-р Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации и член на УС на БТПП. Приветствие към участниците направи чл. кор. проф. Светозар Маргенов, директор на ИИКТ при БАН. Институтът е съорганизатор на събитието.

 

Доклад изнесе проф. дмн Галя Ангелова, координатор на проект AComIn. Проектът обхваща съвременните пресмятания и суперкомпютинг, езикови и семантични технологии, обработка на сигнали и изображения, оптимизация и интелигентен контрол.

През 2017 г. БТПП удостои ИИКТ при БАН, изготвил проекта, с плакет в Четвъртия конкурс на Съвета по иновации за най-добър иновационен проект.

Доклад по проекта бе изнесен и от проф. д-р Димитър Карастоянов мениджър на SmartLab, която също е част от Проекта AComIn (АкоМин).

Втората част на кръглата маса бе посветена на функциониращата от есента на 2015 г. към Съвета по иновации при БТПП Платформа „Иновационна борса” . Представени бяха две презентации - от завеждащия секция в ИИКТ при БАН доц. Румен Андреев, ръководител на проект по Оперативна програма „Конкурентоспособност”: „Виртуален иновационен офис” , и от доц. Йосиф Аврамов на тема: „ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА НА СЪВЕТА ПО  ИНОВАЦИИ ПРИ БТПП: Платформа «Иновационна борса»-нов проект, предназначен за иноватори и старт ъпи».

В дискусията се включиха: акад. Никола Съботинов, д-р Марко Димитров от Камарата на инсталаторите, доц. Емил Влахов от Института по физика на твърдото тяло при БАН, Оля Димитрова, директор в Патентно ведомство и др.