На 23 април по инициатива на Търговско-промишлена камара – Пловдив и Съвета по иновации при БТПП, със съдействието на Интернет Медиа Груп и на Дигитална агенция „СЕОМАКС“, в залата на Пресцентъра на Панаирния град в гр. Пловдив се състоя ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОРУМ на тема: „Иновативни проекти за фирми от Южен Централен регион, които да кандидатстват за ресурс по т.нар. "План ЮНКЕР“. Инвестиционният форум бе открит от Добрина Проданова, председател на Търговско-промишлена камара –Пловдив и модериран от доц. д-р Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации при БТПП и член на УС на БТПП.

Приветствие от името на Областния управител, гр. Пловдив направи Снежана Александрова, началник отдел „Координация и европейска интеграция“ в Областната администрация на Пловдив.

Встъпителната презентация бе на Илиана Цанова, зам.-ръководител на Европейския фонд за стратегически инвестиции при Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка, който е дислоциран в Люксембург и разглежда проектите по Плана Юнкер. Тя очерта предимствата за финансиране на инвеститори, кандидатстващи по Плана Юнкер и разгледа новия план за след 2021 г. „ИНВЕСТ.ЕУ“.

Обстойна презентация на форума направи Андреас Бейкос, ръководител на офиса на Европейската инвестиционна банка в София, който направи обзор на финансираните обекти от банката в България и разгледа перспективите за финансиране на инвестиционни проекти у нас до края на програмния период 2014 – 2020 г.

Своя презентация изнесе и доц. Йосиф Аврамов. Той освен, че представи новата си книга за финансовите инструменти, използвани от бенефициентите по европейските програми, включително и по Плана Юнкер, разгледа и предимствата за кандидатстване за ресурс по някои сравнително малко познати програми на ЕС като: LIFE +, ЕSPON и URBAKT 3, както и от новите фондове, лицензирани от Фонда на фондовете и др. Книгата е издание на Института по публична администрация при Министерския съвет.

След основните доклади, свои презентации изнесоха инвеститори от Пловдив и региона. Пламен Панчев, изпълнителен директор на „Тракия Икономическа зона“, представи инвестиционния климат в Пловдивския регион, респективно и темпа на развитие на новите инвестиции в зоната. Свои презентации направиха представители на компании от Пловдив и Южен централен регион, които подготвят проекти за кандидатстване за ресурс от т.нар. План Юнкер, в т.ч.: Никола Николов, собственик и управител на фирма „Николов и синове“ АД, гр. Първомай, която произвежда еластични нишки, и Диана Маркова, зам-.директор по образование и развитие на Тех Парк „ОПТЕЛА“, в който има завод за лазери, IT колеж, а понастоящем се подготвя откриването на нов българо-индийски университет по дигитални технологии. Последната презентация бе на Златка Карабаджакова – представител на една от най-големите фирми в Пловдив - „ФАТ“, която произвежда оборудване на кухни и бани.

В дискусията след форума се включиха: Янчо Янев, председател на Хасковската търговско-промишлена палата; Валентина Фиданова, управител на „СТЕРНА консулт“, гр. Пловдив; Александър Стайков, председател на СНЦ „Бизнесът за Пловдив“; Витали Лебедев, зам.-председател на Московската асоциация на предприемачите,  Васил Лясков от една от най-големите транспортни фирми у нас – ПИМК; Йордан Ангелов от ИМГ; Тодор Терзиев от „Корпоративна социална отговорност“ ЕООД, както и редица други.