Уважаеми колеги,
  В стремежа за все по-пълно и своевременно информиране за предстоящи в БТПП събития, с днешното съобщение отправям към Вас покана за участие в КРЪГЛА МАСА на 18.03.2016 г. петък в 9,30 ч. в БТПП, ул.Искър 9, Зала А, на тема: „ПРИМЕРИ ЗА УСПЕШНИ ИНОВАЦИИ В БАН” и Характерни особености на схемата „Разработване на иновации от стартиращи предприятия“ от Оперативна програма „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”

ЙОСИФ АВРАМОВ
съпредседател на СИРТ
член на УС на БТПП

Приложени са: Покана и Програма на Кръглата маса