В стремежа за все по-пълно и своевременно информиране за предстоящи в БТПП събития, с днешното съобщение отправям към Вас покана за участие в Церемонията по връчването на наградите на победителите в Третия конкурс на Съвета по иновации и развитие на технологиите и БАН за най-успешна иновативна фирма и за най-добър иновативен проект за 2015 г.

  Предвиждаме тя да се проведе на 20 април 2016 г. – сряда от 16,00 ч. в Големия салон на Централното управление на Българската академия на науките, ул.”15 ноември” № 1 при следния дневен ред:

1. 16,00 – 16,45 ч. Церемония по връчването на наградите

2. 16,45 – 17,30 ч. Неформален обмен на мнения на чаша вино 

   Поканени са представители на СИРТ при БТПП, СБО при БТПП, на малкия и средния бизнес от Браншовите организации – членки на БТПП, на науката, образованието и на медиите, както и всички участници, подали проекти в предвидения срок 28.03.2016 г. За участие в церемонията по връчването на наградите на победителите в двете категории на конкурса е потвърдил своето участие министърът на икономиката г-н Божидар Лукарски. Ще участват в церемонията и председателят на УС на БТПП г-н Цветан Симеонов и председателя на БАН акад.Стефан Воденичаров.

  За доброто протичане на събитията организаторите - Съветът по иновации и развитие на технологиите при БТПП, очакват Вашите потвърждения в срок до 17 ч. на 19.04.2016 г.   

                  С УВАЖЕНИЕ:

                  (ЙОСИФ АВРАМОВ)

                  СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА ПО ИНОВАЦИИ И РАЗВИТИЕ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ ПРИ БТПП И ЧЛЕН НА УС НА БТПП