Уважаеми колеги,

  В стремежа за все по-пълно и своевременно информиране за предстоящи в БТПП събития, с днешното съобщение отправям към Вас покана за участие в Регионалната среща „Новостите в ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 и концепцията за риск-базираното управление в други стандарти на ISO“. Тя се организира от фирма Intertek по покана на Съвета по иновации и развитие на технологиите при БТПП.

Предвиждаме тя да се проведе на 26 април 2016 г. - вторник от 15,00 ч. в Конферентна зала А - ет. 1, в сградата на Палатата на ул. “Искър”№ 9.

Поканени са представители на СИРТ при БТПП, СБО при БТПП, на малкия и средния бизнес от Браншовите организации – членки на БТПП, на науката, образованието и на медиите.

За доброто протичане на събитията организаторите - Съветът по иновации и развитие на технологиите при БТПП, очакват Вашите потвърждения в срок до 17ч. на 25.04.2016 г.

      С УВАЖЕНИЕ:

      (ЙОСИФ АВРАМОВ)

      СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА ПО ИНОВАЦИИ И РАЗВИТИЕ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ ПРИ БТПП И ЧЛЕН НА УС НА БТПП

 

ПРОГРАМА на Регионалната среща „Новостите в ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 и концепцията за риск-базираното управление в други стандарти на ISO“

15,00 ч. – 15,10 ч. Откриване на Кръглата маса – г-н Цветан Симеонов, председател на БТПП

Модератор: доц. Йосиф Аврамов, съпредседател на СИРТ и член на УС на БТПП

15:10 ч – 15:50 ч.Обобщение на новостите в ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015

Преминаване към сертификация спрямо новата версия на стандартите

Петър Анастасов, Маркетинг Директор, Intertek

Концепцията за риск-базираното управление в ISO

Петър Анастасов, Маркетинг Директор, Intertek

15:50 ч – 16:10 чКафе - пауза

16:10 ч – 16:40 чВъзможности за обучение в курсове на Intertek Academy за запознаване с изискванията на стандартите и придобиване на компетентност за одитиране и поддържане на Системи за управление

Димитър Бахчеджиев, Мениджър обучения и инспекции, Intertek

16,40 ч. – 17,00 ч. – Дискусия