Съветът по Иновации при БТПП организира на 30.3.2018 г. от 14,00 ч. в Конферентна зала А - ет. 1 в сградата на БТПП на ул. “Искър”№ 9 кръгла маса на тема: "Иновативни подходи в алтернативния туризъм в Република България".

На Кръглата маса са поканени представители на Съвета по иновации при БТПП, Съвета на браншовите организации при БТПП, Клуба на смесените палати при БТПП, както и други представители на малкия и средния бизнес извън браншовите организации – членки на БТПП, а също ще участват и представители на индустрията и на отрасъл „ТУРИЗЪМ”, както и на други иновативни отрасли на икономиката ни, учени, изследователи и университетски преподаватели от областите на
науката и на образованието от БАН, СА и университетите, както и представители и на медиите.

Сред лекторите ще бъдат Доц. Д-р Йордан Йорданов, зам.председател на Сдружение „Туризъм” и преподавател в Катедра „Икономика” в Лесотехническия университет, гл. ас. д-р Светлана Станева от Лесотехническия университет и консултант по винен туризъм на няколко известни винени бранда, гл.асистент Атанас Казаков, преподавател в Софийския университет „Св.Климент Охридски” и Татяна Димитрова, докторант в катедра „География на туризма” в Софийския университет „Св.Климент Охридски”. 

Заявка за участие може да изпратите на e-mail:innovationbcci@gmail.com.