ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА ПО ИНОВАЦИИ ПРИ БТПП
ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА БРАНШОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА КЛУБА НА СМЕСЕНИТЕ ПАЛАТИ ПРИ БТПП ИНВЕСТИТОРИТЕ, СПЕЦИАЛНО ПОКАНЕНИ НА ФОРУМА

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

В стремежа за все по-пълно и своевременно информиране за предстоящи в с БТПП събития, с днешното съобщение отправям към Вас покана за участие в Инвестиционен форум на тема: „Иновативни подходи във финансовия мениджмънт на старт ъп компании“. Събитието ще се проведе по инициатива на Съвета по иновации при БТПП и ще се осъществи съвместно с департамент „Икономика“ при Нов български университет“ (НБУ), представител на който е член на на Съвета по иновации.

Инвестиционният форум ще се състои на 28 февруари 2019 г., четвъртък от 14,00 ч. в Конферентна зала А, ет. 1 в сградата на БТПП на ул. “Искър”№ 9. Сред поканените са представители на: Съвета по иновации при БТПП, Съвета на браншовите организации при БТПП, Клуба на смесените палати при БТПП, както и специално поканени инвеститори. Участие ще вземат представители на българската индустрия, в т.ч. и на стартиращи предприятия; студенти, дипломанти и младежи, които желаят да открият старт ъп компании и др.

За доброто протичане на събитието организаторите - Съветът по иновации
при БТПП, очакват Вашите потвърждения в срок до 17 ч. на 27.02.2019 г.

Прикачено към поканата, ще намерите и Програмата за ИНВЕСТИЦИОННИЯ ФОРУМ на 28.02.2019 г.

 

С УВАЖЕНИЕ:

Доц. ЙОСИФ АВРАМОВ, д-р по икономика,

СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА ПО ИНОВАЦИИ ПРИ БТПП,
ЧЛЕН НА УС НА БТПП

 

П Р О Г Р А М А

на ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОРУМ на тема: „Иновативни подходи във финансовия мениджмънт на старт ъп компании“.

Събитието ще се проведе на 28 февруари 2019 г., четвъртък от 14,00 ч. в Конферентна зала А - ет. 1 в сградата на БТПП на ул. “Искър”№ 9” и то е по инициатива на Съвета по иновации при БТПП и ще се осъществи съвместно с департамент „ИКОНОМИКА“ при Нов български университет, представител на който е член на на Съвета по иновации.

Модератор: доц. Йосиф Аврамов, д-р по икономика, член на УС на БТПП и съпредседател на Съвета по иновации при БТПП

13,40 ч. – 14,00 ч. Регистрация

14,00 ч. – 14,05 ч. Откриване на Кръглата маса – Цветан Симеонов, председател на УС на БТПП

14,05 ч. – 14,30 ч. Кирил Янчев, директор на дирекция „Корпоративни продукти и бизнес развитие“ и екип от ЦУ на Райфайзен банк, България; „Програма за кредитиране на старт ъп компании на Райфайзен банк, България“

14,30 ч. – 15,00 ч. доц.Ренета Димитрова, ръководител на департамент „ИКОНОМИКА“ при Нов български университет; гл.асист. д-р Ралица Димитрова, програмен директор на магистърска програма „Финанси“. Представяне на програмата на новата специализация по финансов мениджмънт за старт ъпи в НБУ

15,00 ч. – 15,15 ч. Христо Стоянов, представител на ЕИФ в София, „Представяне на новите програми на ЕИФ в програмен период 2014-2020 г.

15,15 ч.-15,40 ч. Светослава Георгиева, изп. директор на Фонда на фондовете; Ангелина Тодорова - началник отдел "Управление на риска“ във Фонда на фондовете; Представяне на инвестиционните приоритети до 2020 г. на Фонда на фондовете, както и на новите фондове за стартиращи предприятия

15,40-16,00 ч. Леона Асланова, Изпълнителен директор Иновейшън Акселерейтър България; Представяне на нов фонд за финансиране на старт ъпи и иновативвни фирми

16,00 ч. – 16,15 ч. Венеция Нецова, президент на ABLE, Bulgaria; StartUp Navigator "Ключови метрики за ефективност при стартиращите компании“

16,15 ч. – 16,30 ч. Николай Мавроматис, председател на Българската асоциация на бизнесангелите Представяне на асоциацията и на инвестиционни проекти от инвеститори - бизнес ангели

16,30 ч. – 17,00 ч. Дискусия с участието на инвеститори в иновационни и в инвестиционни проекти