ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА ПО ИНОВАЦИИ ПРИ БТПП
ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА БРАНШОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА КЛУБА НА СМЕСЕНИТЕ ПАЛАТИ ПРИ БТПП
ИНВЕСТИТОРИТЕ, СПЕЦИАЛНО ПОКАНЕНИ НА ФОРУМА

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

В стремежа за все по-пълно и своевременно информиране за предстоящи в
БТПП събития, с днешното съобщение отправям към Вас покана за участие в на Кръгла маса на тема: „Иновативни подходи в създаването и производството на
биологично активни вещества, природни продукти и функционални храни, както и в здравния, уелнес и спа туризма“. Събитието ще се проведе по инициатива на Съвета по иновации при БТПП. Кръглата маса ще се състои на 25 март 2018 г., понеделник от 14,00 ч. в Конферентна зала А, ет. 1 в сградата на БТПП на ул. “Искър”№ 9. Сред поканените са представители на: Съвета по иновации при БТПП, Съвета на браншовите организации при БТПП, Клуба на смесените палати при БТПП, както и специално поканени инвеститори и представители на българската индустрия, в т.ч. и на стартиращи предприятия; студенти, дипломанти и младежи и др.

За доброто протичане на събитието организаторите - Съветът по иновации
при БТПП, очакват Вашите потвърждения в срок до 17 ч. на 22.03.2019 г.

Прикачено към поканата, ще намерите и Програмата за Кръглата маса на 25.03.2019 г.

С УВАЖЕНИЕ:

Доц. ЙОСИФ АВРАМОВ, д-р по икономика,

СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА ПО ИНОВАЦИИ ПРИ БТПП,
ЧЛЕН НА УС НА БТПП

                                                                     

                                                        П Р О Г Р А М А

на Кръглата маса на тема: „Иновативни подходи в създаването и производството на биологично активни вещества, природни продукти и функционални храни, както и в здравния, уелнес и спа туризма“

Събитието ще се проведе на 25 Март 2019 г., понеделник от 14,00 ч. в Конферентна зала А - ет. 1 в сградата на БТПП на ул. “Искър”№ 9и то е по инициатива на Съвета по иновации при БТПП.

Модератор: доц. Йосиф Аврамов, д-р по икономика, член на УС на БТПП и съпредседател на Съвета по иновации при БТПП

13,40 ч. – 14,00 ч. Регистрация

14,00 ч. – 14,05 ч. Откриване на Кръглата маса – Цветан Симеонов, председател на УС на БТПП

14,05 ч. – 14,30 ч.Акад.проф. Ваньо Митев; доц.Валентин Лозанов, Медицински университет, гр.София; Лекция на тема: „Приложение на високоразделителни течна хроматография и мас спектроскотия за охарактеризиране на биологично активни вещества , природни продукти и функционални храни“

14,30 ч. – 14,50 ч. Венера Василева - собственик и управител на “Хелт Агейн“ ЕООД, фирма за производство на натурални лечебни хранителни добавки; Лекция на тема: „Иновации в приложението на някои хранителни добавки на билкова основа в профилактиката на стомашно- чревните заболявания“

14,50 ч. – 15,10 ч. гл.ас.д-р Светлана Станева, Лесотехнически университет, Факултет "Стопанско управление" , катедра "Икономика“, член на Съвет по иновации към БТПП; Лекция на тема:" Верификация на система за анализ на опасностите (НАССР система) и контрол на храни в туризма"

15,10 ч.-15,30 ч. Доц. д-р Красимира Станева - ръководител на Център за продължаващо обучение в ЛТУ и Председател на УС на Българска асоциация по геомедицина и геотерапия, Лесотехнически университет; Лекция на тема:” Иновативни подходи в мениджмънта на медикал СПА и СПА туризма в България”

15,40 – 16,00 ч.Светлана Станева - Управител на Diplomat Plaza Hotel & Resort - гр.Луковит; Лекция на тема:"Иновации, Уелнес и АРТ култура в Diplomat Plaza Hotel & Resort"

16,00 ч.16,20 ч.Соня Гарабитова - Управител на Булроз ЕООД и Иван Гарабитов, създател на българския патент в здравословното отслабване „Методиката Гарабитов“ ; Лекция на тема: "Иновативни подходи при някои натурални растителни екстракти и ароматни етерични масла - незаменим елексир за здраве, подмладяване и дълголетие".

16,20 ч. – 16,40 ч. Мария Игнатова, управител и собственик на фирма РОЗАТЕЯ ЕООД; фирма запроизводстводство на натурална и органик козметика; Лекция на тема: „Иновации при създаване на натурална и органик козметика чрез съчетаване на екзотични растения, билки и етерични масла“

16,40 ч. – 17,10 ч. Дискусияс участието на инвеститори във фармацевтичния бизнес и в здравния туризъм

След Кръглата маса лекторите, както и гостите на Кръглата маса са поканени на откриването на изложбата на художника-маринист Светла Димитрова от Созопол. Изложбата е организирана от БТПП със съдействието на Съвета по иновации при БТПП и ще бъде открита от председателя на УС на БТТП г-н Цветан Симеонов в 17,30 ч. в Мраморното фоайе на БТПП и е посветена на първия ден на пролетта.