УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В стремежа за все по-пълно и своевременно информиране за предстоящи в БТПП събития, с днешното съобщение отправяме към Вас покана за участие в Кръгла маса на тема:Перспективи пред развитието на иновациите в сферата на Големите данни и интелектуалната собственост“. Предвиждаме  Кръглата маса да се състои в Конферентна зала А, ет. 1 в сградата на БТПП на ул. “Искър”№ 9 на 29 октомври
2019 г. (вторник) от 14,00 ч. Начало на регистрацията 13,30 ч.

Събитието ще се проведе по инициатива на Съвета по иновации при БТПП, съвместно с Университета за национално и световно стопанство - Института по творчески индустрии и бизнес на УНСС. За доброто протичане на събитието организаторът - Съветът по иновации при БТПП, очаква Вашите потвърждения съответно в срок до 17 ч. на 28.10.2019 г. Заявяване на участие на e-mail: innovationbcci@gmail.com

Прикачено към поканата, ще намерите и Програмата за събитието, което ще се проведе на 29 октомври 2019 г.

С УВАЖЕНИЕ:

доц. ЙОСИФ АВРАМОВ, д-р по икономика,

СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА ПО ИНОВАЦИИ ПРИ БТПП,

ЧЛЕН НА УС НА БТПП

ВЛАДИМИР ДАНЧЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЕКРЕТАР НА СЪВЕТА ПО ИНОВАЦИИ ПРИ БТПП