Новите проекти на Съвета по иновациии енергийна ефективност при БТПП. Дейност на съвета във връзка с Инициативата Джеръми, България. Иновационна борса. Конкурс за иновативно предприятие и иновативен проект.
 
ЙОСИФ АВРАМОВ, Доктор по икономика СЪПРЕДСЕДАТЕЛНА СЪВЕТА ПО ИНОВАЦИИ И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ  ПРИ БТПП, ЧЛЕН НА УС НА БТПП 
Европейски ден на предприемача 2013 „Науката в полза на иновациите в икономиката“; Панел „Иновативни средства за обучение; Съвет по иновации и енергийна ефективност при БТПП; ИКТ фирмите и предприемачеството“
София, ИНЕТЕРЕКСПОЦЕНТЪР, Зала „Руен“
25.10.2013 г., 09.30 ч.