БТПП и Съветът по иновации и развитие на технологиите (СИРТ) бяха домакини на Информационен ден за кандидатстване по проекти за малки и средни предприятия в областта на IT технологиите на съвместното предприятие „ЕКСЕЛ“, Брюксел. Водещи мениджъри от СП „ЕКСЕЛ” презентираха възможностите за кандидатстване за финансиране на проектите от ЕКСЕЛ, които са част от програмата ХОРИЗОНТ 2020 на ЕС за IT бизнеса. 

 Форумът бе открит от зам.-председателя на БТПП Георги Стоев. Сред официалните гости бе доц.Румен Трифонов, директор на дирекция „Наука” към Министерството на образованието и науката. Присъстваха повече от 80 членове на БТПП, представители на научните среди и на IT бизнеса. 

 В дискусията се включиха акад. Никола Съботинов и Йосиф Аврамов, съпредседатели на Съвета по иновации, Георги Гушлеков и др. Те насочиха вниманието на аудиторията към участието на БТПП в Комитета на частните предприемачи при ECSEL. Разисквано бе и реализирането на  Платформа „Иновационна борса” и проекти на СИРТ.  

Следват презентациите на лекторите: