ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА ПО ИНОВАЦИИ ПРИ БТПП
ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА БРАНШОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА КЛУБА НА СМЕСЕНИТЕ ПАЛАТИ ПРИ БТПП
ИНВЕСТИТОРИТЕ, СПЕЦИАЛНО ПОКАНЕНИ НА ФОРУМА

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

В стремежа за все по-пълно и своевременно информиране за предстоящи в
БТПП събития, с днешното съобщение отправям към Вас покана за участие в на Кръгла маса на тема: „Иновативни подходи в създаването и производството на
биологично активни вещества, природни продукти и функционални храни, както и в здравния, уелнес и спа туризма“. Събитието ще се проведе по инициатива на Съвета по иновации при БТПП. Кръглата маса ще се състои на 25 март 2018 г., понеделник от 14,00 ч. в Конферентна зала А, ет. 1 в сградата на БТПП на ул. “Искър”№ 9. Сред поканените са представители на: Съвета по иновации при БТПП, Съвета на браншовите организации при БТПП, Клуба на смесените палати при БТПП, както и специално поканени инвеститори и представители на българската индустрия, в т.ч. и на стартиращи предприятия; студенти, дипломанти и младежи и др.

За доброто протичане на събитието организаторите - Съветът по иновации
при БТПП, очакват Вашите потвърждения в срок до 17 ч. на 22.03.2019 г.

Прикачено към поканата, ще намерите и Програмата за Кръглата маса на 25.03.2019 г.

С УВАЖЕНИЕ:

Доц. ЙОСИФ АВРАМОВ, д-р по икономика,

СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА ПО ИНОВАЦИИ ПРИ БТПП,
ЧЛЕН НА УС НА БТПП

                                                                     

                                                        П Р О Г Р А М А

на Кръглата маса на тема: „Иновативни подходи в създаването и производството на биологично активни вещества, природни продукти и функционални храни, както и в здравния, уелнес и спа туризма“

Събитието ще се проведе на 25 Март 2019 г., понеделник от 14,00 ч. в Конферентна зала А - ет. 1 в сградата на БТПП на ул. “Искър”№ 9и то е по инициатива на Съвета по иновации при БТПП.

Модератор: доц. Йосиф Аврамов, д-р по икономика, член на УС на БТПП и съпредседател на Съвета по иновации при БТПП

13,40 ч. – 14,00 ч. Регистрация

14,00 ч. – 14,05 ч. Откриване на Кръглата маса – Цветан Симеонов, председател на УС на БТПП

14,05 ч. – 14,30 ч.Акад.проф. Ваньо Митев; доц.Валентин Лозанов, Медицински университет, гр.София; Лекция на тема: „Приложение на високоразделителни течна хроматография и мас спектроскотия за охарактеризиране на биологично активни вещества , природни продукти и функционални храни“

14,30 ч. – 14,50 ч. Венера Василева - собственик и управител на “Хелт Агейн“ ЕООД, фирма за производство на натурални лечебни хранителни добавки; Лекция на тема: „Иновации в приложението на някои хранителни добавки на билкова основа в профилактиката на стомашно- чревните заболявания“

14,50 ч. – 15,10 ч. гл.ас.д-р Светлана Станева, Лесотехнически университет, Факултет "Стопанско управление" , катедра "Икономика“, член на Съвет по иновации към БТПП; Лекция на тема:" Верификация на система за анализ на опасностите (НАССР система) и контрол на храни в туризма"

15,10 ч.-15,30 ч. Доц. д-р Красимира Станева - ръководител на Център за продължаващо обучение в ЛТУ и Председател на УС на Българска асоциация по геомедицина и геотерапия, Лесотехнически университет; Лекция на тема:” Иновативни подходи в мениджмънта на медикал СПА и СПА туризма в България”

15,40 – 16,00 ч.Светлана Станева - Управител на Diplomat Plaza Hotel & Resort - гр.Луковит; Лекция на тема:"Иновации, Уелнес и АРТ култура в Diplomat Plaza Hotel & Resort"

16,00 ч.16,20 ч.Соня Гарабитова - Управител на Булроз ЕООД и Иван Гарабитов, създател на българския патент в здравословното отслабване „Методиката Гарабитов“ ; Лекция на тема: "Иновативни подходи при някои натурални растителни екстракти и ароматни етерични масла - незаменим елексир за здраве, подмладяване и дълголетие".

16,20 ч. – 16,40 ч. Мария Игнатова, управител и собственик на фирма РОЗАТЕЯ ЕООД; фирма запроизводстводство на натурална и органик козметика; Лекция на тема: „Иновации при създаване на натурална и органик козметика чрез съчетаване на екзотични растения, билки и етерични масла“

16,40 ч. – 17,10 ч. Дискусияс участието на инвеститори във фармацевтичния бизнес и в здравния туризъм

След Кръглата маса лекторите, както и гостите на Кръглата маса са поканени на откриването на изложбата на художника-маринист Светла Димитрова от Созопол. Изложбата е организирана от БТПП със съдействието на Съвета по иновации при БТПП и ще бъде открита от председателя на УС на БТТП г-н Цветан Симеонов в 17,30 ч. в Мраморното фоайе на БТПП и е посветена на първия ден на пролетта.

 

 

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА ПО ИНОВАЦИИ ПРИ БТПП
ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА БРАНШОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА КЛУБА НА СМЕСЕНИТЕ ПАЛАТИ ПРИ БТПП ИНВЕСТИТОРИТЕ, СПЕЦИАЛНО ПОКАНЕНИ НА ФОРУМА

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

В стремежа за все по-пълно и своевременно информиране за предстоящи в с БТПП събития, с днешното съобщение отправям към Вас покана за участие в Инвестиционен форум на тема: „Иновативни подходи във финансовия мениджмънт на старт ъп компании“. Събитието ще се проведе по инициатива на Съвета по иновации при БТПП и ще се осъществи съвместно с департамент „Икономика“ при Нов български университет“ (НБУ), представител на който е член на на Съвета по иновации.

Инвестиционният форум ще се състои на 28 февруари 2019 г., четвъртък от 14,00 ч. в Конферентна зала А, ет. 1 в сградата на БТПП на ул. “Искър”№ 9. Сред поканените са представители на: Съвета по иновации при БТПП, Съвета на браншовите организации при БТПП, Клуба на смесените палати при БТПП, както и специално поканени инвеститори. Участие ще вземат представители на българската индустрия, в т.ч. и на стартиращи предприятия; студенти, дипломанти и младежи, които желаят да открият старт ъп компании и др.

За доброто протичане на събитието организаторите - Съветът по иновации
при БТПП, очакват Вашите потвърждения в срок до 17 ч. на 27.02.2019 г.

Прикачено към поканата, ще намерите и Програмата за ИНВЕСТИЦИОННИЯ ФОРУМ на 28.02.2019 г.

 

С УВАЖЕНИЕ:

Доц. ЙОСИФ АВРАМОВ, д-р по икономика,

СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА ПО ИНОВАЦИИ ПРИ БТПП,
ЧЛЕН НА УС НА БТПП

 

П Р О Г Р А М А

на ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОРУМ на тема: „Иновативни подходи във финансовия мениджмънт на старт ъп компании“.

Събитието ще се проведе на 28 февруари 2019 г., четвъртък от 14,00 ч. в Конферентна зала А - ет. 1 в сградата на БТПП на ул. “Искър”№ 9” и то е по инициатива на Съвета по иновации при БТПП и ще се осъществи съвместно с департамент „ИКОНОМИКА“ при Нов български университет, представител на който е член на на Съвета по иновации.

Модератор: доц. Йосиф Аврамов, д-р по икономика, член на УС на БТПП и съпредседател на Съвета по иновации при БТПП

13,40 ч. – 14,00 ч. Регистрация

14,00 ч. – 14,05 ч. Откриване на Кръглата маса – Цветан Симеонов, председател на УС на БТПП

14,05 ч. – 14,30 ч. Кирил Янчев, директор на дирекция „Корпоративни продукти и бизнес развитие“ и екип от ЦУ на Райфайзен банк, България; „Програма за кредитиране на старт ъп компании на Райфайзен банк, България“

14,30 ч. – 15,00 ч. доц.Ренета Димитрова, ръководител на департамент „ИКОНОМИКА“ при Нов български университет; гл.асист. д-р Ралица Димитрова, програмен директор на магистърска програма „Финанси“. Представяне на програмата на новата специализация по финансов мениджмънт за старт ъпи в НБУ

15,00 ч. – 15,15 ч. Христо Стоянов, представител на ЕИФ в София, „Представяне на новите програми на ЕИФ в програмен период 2014-2020 г.

15,15 ч.-15,40 ч. Светослава Георгиева, изп. директор на Фонда на фондовете; Ангелина Тодорова - началник отдел "Управление на риска“ във Фонда на фондовете; Представяне на инвестиционните приоритети до 2020 г. на Фонда на фондовете, както и на новите фондове за стартиращи предприятия

15,40-16,00 ч. Леона Асланова, Изпълнителен директор Иновейшън Акселерейтър България; Представяне на нов фонд за финансиране на старт ъпи и иновативвни фирми

16,00 ч. – 16,15 ч. Венеция Нецова, президент на ABLE, Bulgaria; StartUp Navigator "Ключови метрики за ефективност при стартиращите компании“

16,15 ч. – 16,30 ч. Николай Мавроматис, председател на Българската асоциация на бизнесангелите Представяне на асоциацията и на инвестиционни проекти от инвеститори - бизнес ангели

16,30 ч. – 17,00 ч. Дискусия с участието на инвеститори в иновационни и в инвестиционни проекти

Вълнуващо морско и емоционално пътешествие в цветове и рими

В продължение на корпоративно-социалната отговорност на Палатата, БТПП подкрепя подобен вид проекти, които обогатяват културата на служители и посетители. Председателят Цветан Симеонов официално откри "Само в лято възкръсвам".

Розалия Лефеджийска е от гр. Варна. Дипломира се в Икономически университет – Варна, но винаги се е увличала от изящното и приложно изкуство и използва всички възможности за усъвършенстване в тази насока. Междувременно завършва Школа по моден дизайн, който се превръща в нейна професия за известно време. През 2001 г.  завършва Частна академия за изящно изкуство "Жул Паскин" в гр.София в класа на художника Румен Лаптев и проф. Васил Вълев. От 2008 г. работи като художник на свободна практика. Художничката се стреми да улавя и запечатва върху платното единствено послания, носещи светли и позитивни емоции.Убедена е, че мисията на изкуството е да прави  света по-красив и по-добър. В началото на кариерата си се отдава на морето като сюжет, но в последствие се увлича по това да открива и пресътворява човешки емоции в цветята и природата. Голяма част от картините ѝ са придружени със стих, който отразява личния ѝ прочит на вложените в тях емоции.

Изложбата може да бъде разгледана в БТПП в продължение на един месец - до 25 октомври. Съорганиатор на събитието е Съветът по иновации.

41213376 552529975212162 5563946779814133760 o

На 7 септември Съветът по иновации при БТПП организира „Представяне пред инвеститори и стартъпи на иновативни проекти на изследователи от водещи институти от БАН”. То бе открито и модерирано от доц. д-р Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации и член на УС на БТПП.  Приветствие към участниците отправи главният секретар на БТПП Васил Тодоров, д-р по право.

Проф. д-р Галя Ангелова, завеждащ секция в Института по информационни и комуникационни технологии при БАН, ръководител на Международния научен интердисциплинарен проект АКОМИН, изнесе презентация на тема: „Преимущества на проект АКОМИН”.

Втората презентация представи доц. д-р Емануил Атанасов, ръководител на направлението в ИИКТ при БАН, което оперира с най-мощния суперкомпютър у нас, инсталиран в Института за информационни и комуникационни технологии при БАН. При представянето на темата „Функционални характеристики и приложение в българската икономика на суперкомпютъра” доц.  Атанасов посочи българските фирми, които работят досега на суперкомпютъра и отправи апел към представителите на бизнеса да се възползват по-често от неговите изключителни възможности.

Третата презентация бе на проф. д-р Александър Караманов, Институт по физикохимия при БАН, на тема: ”Използване на индустриални отпадъци като суровини за нови строителни материали – част от дейността на Център за компетентност  „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“. Припомняме, че екипите на проф. Галя Ангелова и на проф. Александър Караманов бяха наградени в конкурса на Съвета по иновации при БТПП с първа награда и с плакет на БТПП за най-добър иновативен проект, съответно за 2017 г. и за 2018 г.

В последвалите дискусии, продължили над три часа,  се включиха около 35 участници, предимно от средите на бизнеса.

Свои презентации направиха Мариян Маринов, представител на държавния иновативен комплекс София Тех Парк, и Ивайло Франц, представител на инвестиционната общност от фирма „Франц и партньори”.

На повдигнатите въпроси отговориха Оля Димитрова, директор в Патентно ведомство; чл. кор. проф. Костадин Ганев, зам.-председател на БАН, както и Тихомира Палова и Стефан Узунов, държавни експерти в Министерство на икономиката. В дискусията взеха участие и: Бари Бранд, директор на Иновационен офис на Caatchi&Caatchi Sofia; Иван Илиев, ръководител „Управление на проекти” в Ес Ер Технолоджис ООД; доц. Рашко Рашков, зам.-директор на Института по физикохимия при БАН, Димитър Димитров, управител на иновационна фирма за клинични изследвания в областта на медицината „МИКАР 21” ООД, който представи новоучредения Клъстър по медицина; д-р Иван Лютаков, лекар по специалност „Гастроентерология”, докторант в Медицинския университет и др.

Съветът по иновации при БТПП ще връчи наградите на победителите в Петия конкурс за най-добъриновативен проект и най-успешно иновативно предприятие, внедрило в дейността си нов иновативен продукт през 2017 г. Конкурсът се организира съвместно с БАН и ЕЕN при БТПП. Церемонията по награждаването ще се състои на 21 май 2018 г. (понеделник) от 11 часа  в зала А на Палатата.

Поканени са представители на правителството, академичните и банковите среди,  браншови организации и фирми.

Заявяване на участие до 17 ч на 18 май на e-mail: eskenazi.kristina@gmail.cominnovationbcci@gmail.com