В стремежа за все по-пълно и своевременно информиране за предстоящи в БТПП събития, с днешното съобщение отправям към Вас покана за участие в Церемонията по връчването на наградите на победителите в Третия конкурс на Съвета по иновации и развитие на технологиите и БАН за най-успешна иновативна фирма и за най-добър иновативен проект за 2015 г.

Прочети още...

Уважаеми колеги,

  В стремежа за все по-пълно и своевременно информиране за предстоящи в БТПП събития, с днешното съобщение отправям към Вас покана за участие в Регионалната среща „Новостите в ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 и концепцията за риск-базираното управление в други стандарти на ISO“. Тя се организира от фирма Intertek по покана на Съвета по иновации и развитие на технологиите при БТПП.

Прочети още...

  Покана за участие в Третия конкурс на Съвета по иновации и развитие на технологиите (СИРТ) при БТПП, организиран съвместно с БАН със съдействието на Банка ДСК и ГИС ТРАНСФЕР ЦЕНТЪР за най-добър иновационен проект и най-успешна иновативна фирма

  Уважаеми дами и господа,
От името на СИРТ при БТПП Ви отправям покана за участие в конкурса, която прилагам, заедно с критериите за участие и състава на комисията. Церемонията по награждаването ще се проведе на 20.04.2016г. от 16ч. в Големия салон на Българската академия на науките. Министърът на икономиката г-н Божидар Лукарски е потвърдил своето участие в нея.

ЙОСИФ АВРАМОВ
съпредседател на СИРТ
член на УС на БТПП

Материали:

Уважаеми колеги,
  В стремежа за все по-пълно и своевременно информиране за предстоящи в БТПП събития, с днешното съобщение отправям към Вас покана за участие в КРЪГЛА МАСА на 18.03.2016 г. петък в 9,30 ч. в БТПП, ул.Искър 9, Зала А, на тема: „ПРИМЕРИ ЗА УСПЕШНИ ИНОВАЦИИ В БАН” и Характерни особености на схемата „Разработване на иновации от стартиращи предприятия“ от Оперативна програма „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”

ЙОСИФ АВРАМОВ
съпредседател на СИРТ
член на УС на БТПП

Приложени са: Покана и Програма на Кръглата маса

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

    С днешното съобщение отправям към Вас повторна покана за участие в семинар, по време на който ще бъдат представени актуални финансови инструменти, нови мерки в подкрепа на развитието на иновации и възможности за финансиране на иновативни фирми по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 и ХОРИЗОНТ 2020. Семинарът ще се проведе на 26 февруари 2016г. в сградата на БТПП от 9.30 часа. Организатори са Съвета по иновации и развитие на технологиите към БТПП и Еnterprise Europe Network – най-голямата мрежа в подкрепа на малките и средни предприятия.

Прочети още...