СЪВЕТ ПО ИНОВАЦИИ ПРИ БТПП

ул. Искър 9
София 1058

Доц. ЙОСИФ АВРАМОВ, 
д-р по икономика - съпредседател
имейл: josif.avramov@mail.bg
                 innovationbcci@gmail.com