СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Акад. проф. Никола Съботинов – бивш председател на БАН, Съпредседател

Доц. Йосиф Аврамов, доктор по икономика – финансово-инвестиционен консултант, председател на УС на Консултантски център по европейски програми „Люлин”, член на УС на БТПП, Съпредседател

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЕКРЕТАР:

Владимир Данчев – Член на Българското дипломатическо дружество и председател на УС на Дружеството за приятелство между България и Финландия

ЧЛЕНОВЕ НА БЮРОТО НА СЪВЕТА ПО ИНОВАЦИИ ПРИ БТПП:

1. Проф. д-р Цоло Вутов, управител на „ГЕОТЕХМИН“; заместващ член: Светослав Маринов, управител на ИТР Сървисиз ЕООД, част от групата на ГЕОТЕХМИН

2. Чл.кор.Проф. Никоай Витанов, зам.ректор по научната част наСофийския университет "Св.Климент Охридски"

3. Чл. кор. проф. Костадин Ганев – зам.-председател на БАН

4. Проф.Габриела Маринова, завеждащ секция в Института по криобиология при Селскостопанска академия

5. Проф. Емил Михайлов – зам.-ректор по научната част на Химико-металургичен и технологичен университет, София

6. Доц.Нено Тричков, зам.ректор по научната част на Висшия лесотехнически университет

7. Тихомира Палова, Началник отдел „Иновации“ в Министерството на икономиката; заместващ член: Иво Григоров, старши експерт “Финансови инструменти” във Фонда на фондовете с принципал министъра на финансите

8. Проф.Валери Младенов, директор на дирекция "Информационни технологии и връзки с обществеността" при Техническия университет - София