СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Акад. проф. Никола Съботинов – бивш председател на БАН, Съпредседател

 

Доц. д-р Йосиф Аврамов – финансово-инвестиционен консултант, председател на УС на Консултантски център по европейски програми „Люлин”, член на УС на БТПП, Съпредседател

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЕКРЕТАР:

         Доц. Лидия Гълъбова зам.-ръководител на Научно-изследователския сектор при ТУ-София

 

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Тихомира Палова – държавен експерт в отдел „Иновации”, дирекция „Икономическа политика за насърчаване” в Министерството на икономиката
  2. проф. д-р Цоло Вутов  управител на „Геотехмин” ООД, член на УС на БТПП, Заместващ член - Николай Минков, изпълнителен директор на Индустриален клъстер Средногорие
  3. Чл.кор.Проф. Никоай Витанов, зам.ректор по научната част на Софийския университет "Св.Климент Охридски" 
  4. Проф. Костадин Костадинов – професор в Института по механика при БАН, съветник на министъра на образованието и науката, Заместващ член доц. Георги Райчевски, Програмен координатор в ГИС Трансфер Център
  5. Чл. кор. проф. Костадин Ганев  зам.-председател на БАН
  6. Доц. Румен Атанасов  председател на Българската асоциация на електротехниката и електрониката; заместващ член проф.Габриела Маринова, Институт по криобиология при Селско стопанска академия
  7. Проф. Емил Михайлов  зам.-ректор по научната част на Химико-металургичен и технологичен университет, София
  8. Цветелина Ковачева  директор в софтуерната компания „СКЕЙЛ ФОКУС