Съветът по иновации при БТПП организира кръгла маса на тема: „Иновативни подходи за финансиране на проекти на стартъпи и МСП в индустрията, в т.ч. в IT сектора чрез национални и европейски финансиращи програми за МСП“.

Събитието ще се проведе в Конферентната зала А на Българската търговско-промишлена палата, от 14  до 16 часа на  26.06.2020 г. /петък/.

Заявяване на участие до 17 ч. на 25 юни, на e-mail: innovationbcci@gmail.com

С оглед съобразяване с действащите в страната здравни мерки и правилата за работа в БТПП, местата за директно участие ще бъдат ограничени. Първите заявили ще бъдат и първи по право. За всички останали ще бъде осигурено участие през платформата MEET, но е необходима предварителна регистрация, с оглед получаването на линк за достъп.

Програмата кръглата маса

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В стремежа за все по-пълно и своевременно информиране за предстоящи в БТПП събития, с днешното съобщение отправяме към Вас покана за участие в Кръгла маса на тема:Перспективи пред развитието на иновациите в сферата на Големите данни и интелектуалната собственост“. Предвиждаме  Кръглата маса да се състои в Конферентна зала А, ет. 1 в сградата на БТПП на ул. “Искър”№ 9 на 29 октомври
2019 г. (вторник) от 14,00 ч. Начало на регистрацията 13,30 ч.

Събитието ще се проведе по инициатива на Съвета по иновации при БТПП, съвместно с Университета за национално и световно стопанство - Института по творчески индустрии и бизнес на УНСС. За доброто протичане на събитието организаторът - Съветът по иновации при БТПП, очаква Вашите потвърждения съответно в срок до 17 ч. на 28.10.2019 г. Заявяване на участие на e-mail: innovationbcci@gmail.com

Прикачено към поканата, ще намерите и Програмата за събитието, което ще се проведе на 29 октомври 2019 г.

С УВАЖЕНИЕ:

доц. ЙОСИФ АВРАМОВ, д-р по икономика,

СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА ПО ИНОВАЦИИ ПРИ БТПП,

ЧЛЕН НА УС НА БТПП

ВЛАДИМИР ДАНЧЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЕКРЕТАР НА СЪВЕТА ПО ИНОВАЦИИ ПРИ БТПП

 

Кръгла маса на тема: „Перспективи пред развитието на иновациите в Лабораторния комплекс на София Тех Парк“  ще се проведе на 25 септември 2019 г. /сряда/ от 14 часа в БТПП. Начало на регистрацията 13,30 ч.

Събитието е по инициатива на Съвета по иновации при БТПП и СОФИЯ ТЕХ ПАРК, по линия на Рамков договор за сътрудничество, подписан през 2017 г.

Съветът по иновации очаква Вашите потвърждения за участие до 17 ч. на 24.09.2019 г. на e-mail: innovationbcci@gmail.com

Програма на събитието

 

StartUP Time. First Steps to Starting Your Own Business Digital StartUp Project Financing. Информационен ден за финансиране на проекти в IT сектора. Европейски финансиращи програми за МСП и за стартъпи“ ще се проведе на 23 септември от 13 до 17,30 ч., в деня на откриването на традиционния Есенен панаир 2019 г. в Палата № 10 на Панаирния град. Събитието се организира по инициатива на Съвета по иновации при БТПП, Интернет Медиа Груп - Пловдив и Търговско-промишлена камара - Пловдив.

Заявяване на участие до 17 ч. на 20 септември на

e-mail: innovationbcci@gmail.cominfo@digital4plovdiv.com и office@pcci.bg

Програма  на информационния ден  ТУК.

 

Съветът по иновации при БТПП организира кръгла маса на тема: „Представяне на новия Инвестиционен план в Европа  „# InvestEU в Програмен период на ЕС 2021-2027 г.“ на 26 юни 2019 г. от 10 часа в БТПП. Ще бъдат дискутирани всички аспекти на инициативата в посока опростено и рационализирано инвестиционно подпомагане и мобилизиране на публични и частни инвестиции чрез използване на гаранции от бюджета на ЕС.

Заявяване на участие на e-mail: innovationbcci@gmail.com до 17 ч. на 25 юни.

Прочети още...