Центърът за трансфер на технологии при Съвета по иновации (СИ) при Българската търговско промишлена палата (БТППе в процес на изграждане и на реализация на проекта, който е залегнал в модела за развитие на съвета, представен при неговото учредяване на 11.05.2011 г. Този тригодишен процес на реализацията му започна в началото на 2015 г. и ще приключи до края на 2017 г. с оглед бъдещият център да се превърне в своеобразен мост между представителите на науката и на предприемачите от страна на бизнеса. На Информационния сайт  на СИ  www.evroproekti.org ще се отразяват периодично етапите на развитието на процеса по изграждане на Центъра за трансфер на технологии при СИ при БТПП.

Прочети още...